Coureurs
Met    aanvulling

Als u deze film wild zien moet u eerst Aktief X uitschakelen in de brouwser.

#Aald-Toersen-Boneeeville Aalt Toersen

Yes'. Aalt heeft weer twee wereldsnelheidsrecords op zak!


Aalt heeft ’t weer voor elkaar: in 1968 reed hij met een Kreidler sprinter al drie wereldsnel­heidsrecords bij elkaar (op de staande kwart mijl, de staande kilometer en de staande mijl) en op 24 augustus jongstleden voegde hij daar nog twee records aan toe, ditmaal in de klasse 50 cc met halve stroomlijn en vrije brandstof. De geslaagde recordpoging, waarbij Aalt een snelheid van 158 km/h behaalde, vond plaats op de zoutvlakte van Bonneville in de VS. Maar hoe mooi ook, het was voor Aalt en zijn Groene Tulp-team met onder andere Maarten Fijlstra, Gerrit Tuenter en Cees Lubbers feitelijk een generale repetitie. Want het uiteindelijke doel is en blijft het verbeteren van het absolute wereld- snelheidsrecord 50 cc.

Helaas bleek begin juli dat de gestroomlijnde machine waarmee Aalt dat record te lijf wil,  


De Kreidler in het krat, klaar voor verscheping naar Amerika.


niet op tijd klaar zou zijn voor een poging in augustus en werd beslotende oude Kreidler wegracer van Aalt in te zetten, uitgerust met het motorblok van de ‘sigaar’, en een poging te doen daarmee het wereldrecord in de klasse halve stroomlijn en vrije brandstof te verbeteren. Tevens kon het team dan alvast ervaring op doen met de gang van zaken op de zoutvlakte. De motor van de stroomlijnmachine levert 24 pk aan het achterwiel; het maximum toerental is 17.000 tpm, maar het maximum vermogen wordt bereikt bij 14.700 tpm.

Een deel van het zout van Bonneville, nu op de Kreidler van Aalt...


Met de zes versnel­lingen aan boord is het streven om de ‘sigaar’ naar een top van 250 km/h te krijgen. In 1981 zette Jan Hubert het snelheidsrecord op 228 km/h, wat in 2008 door de Ameri­kaan John Buddenbaum naar 234 km/h werd getild. Met de motor uit de ‘sigaar’ in de Kreidler racer wist Aalt al bij de eerste poging op de zoutvlakte succes te boeken: bij zijn eerste rit haalde hij een top van 99 mph, ofwel 158 km/h. Het record stond op 130 km/h, dus dat heeft Aalt riant gebroken. Nadat de organisatie de snelheidsmetingen nauwkeurig verwerkt had, bleek dat Aalt niet één, maar twee wereld­records behaald heeft: over de 1 kilometer met een snelheid van 158,087 km/h en over de 1 mijl met een snelheid van 158,163 km/h. Het team heeft later in de week geprobeerd de re­sultaten nog scherper te stellen - het zou prachtig zijn geweest als de motor de 160 km/h had kunnen halen - maar dat is door omstandigheden op de baan en technische problemen helaas niet meer gelukt; de machine was niet boven de 97 mph (155,2 km/h) te krijgen. Niettemin: er zijn weer twee 50 cc wereldrecords in Nederlandse handen en dat is, zeker gezien de moeilijkheden en de tijdsdruk waaronder gewerkt moest worden, een prestatie van formaat. Volgend jaar gaat het team weer naar Amerika, maar dan met de stroomlijnmachine om het absolute wereldsnelheidsrecord 50 cc weer in Nederlandse handen te brengen. We volgen dat uiteraard in HMR en zitten nu al stevig te duimen!


Het Nederlandse recordteam op de zoutvlakte van Bonneville.#Aald-Toersen-Boneeeville

Mijn dank aan Peter Goedegebure.