Veteranen - Uitgelicht.
Aalt Toersen, Jan Thiel, Theo Timmer en Hans Spaan waren maar enkele van de coryfeeën die aanwezig waren op het vierde Nationale Veteranen Treffen dat op 28 augustus jongstleden in Woer­den plaatsvond. Want bet NVT bad als thema de entree in de klassieke race- en demowereld van de 50 cc racertjes die in de jaren '60 in han­den van Nederlandse coureurs furo­re maakten.
Een mooie gelegenheid voor een reünie, vond Aalt Toersen, die destijds Kreidlers naar meni­ge overwinning stuurde en er zelfs wereldre­cords mee vestigde. En de mannen van weleer kwamen: ook Jan Mijwaart, Theun Ramaker, Ricus Foekema, Cees van Dongen en niet te vergeten wereldkampioen 71/73 Jan de Vries waren present en haalden vele gekoesterde herinneringen op. Velen van hen hadden hun oude race-ijzers meegebracht die, centraal op het terrein op een podium opgesteld, massaal belangstelling trokken.
Dat er iets aan de hand was op het Exercitie­veld in hartje Woerden, hebben ze in deze Zuidhollandse gemeente trouwens geweten. Niet alleen omdat een reeks vlaggen aan een gigantische kraan van de firma Van Genderen de lokatie markeerde, maar ook door de dui­zenden belangstellenden die, veelal per motor, deze zonnige zaterdag waren komen opdagen. Behalve kijken naar klassieke motorfietsen, bromfietsen en scooters en liet snuffelen en marchanderen op de uitgebreide onderdelen­markt (waar met name voor de bromfietslief­hebbers leuke dingen te vinden waren), waren het de klassieke demo-races op het smalle cir­cuit rond het Exercitieveld die veel belangstel­ling trokken.
Bij de 125 cc races was het Gunther Ringelberg die op AWD/Sachs de eerste prijs kreeg,
terwijl bij de kwartliters die aan Frans van Dijk op NSU Max toeviel.
Toen de borrelglaasjes van start gingen, zat de stemming er dusdanig in dat het bijhouden van de geleverde prestaties in het ongerede raakte. De organisatie koos daarom voor andere maat­staven en reikte de eerste prijs onbetwist en onder groot applaus uit aan Morini-rijder Piet Kramer, wegens zijn presteren als de 'meest komieke coureur'. Bij de 50 cc sprint wist Willem van Dillen met zijn Jamathi de snel­ste tijd neer te zetten. Bij zo'n breed klas­siek evenement mocht
een concours niet ontbreken en
met algemene stemmen werd
de MotorRijwiel beker uitgereikt
aan R. Fokker voor zijn
schitterend gerestaureerde
Nimbus zij­spancombinatie.
Uiteraard was Het MotoRijwiel ook op volle sterkte
De oud-50 cc prominenten op de groepsfoto rond hun meertjes. In race-overall:Aalt Toersen
Op de stand van BRAM stond deze complete
krachtbron van een '32 Ariel zijklep.
Aalt Toersen reikt, onder de tevreden blikken van Oud maar Sterk voorzitter Anton van der Wilt en speaker Fred Rust, de eerste prijs 50 cc sprint uit aan Willem van Dillen.
R. Fokker uit Vleuten toont trots de MotorRijwiel beker die bij won met zijn fraai gerestau­ reerde Nimbus zijspancombinatie uit 1948
Wel heel apart was dit van een zelfbouw span voorziene Pucbje.

Bij de kwartliters reed Willem Stablecker uit Den Haag zijn Triumph Tiger Cub naar de tweede plaats.
aawezig en we mochten heel wat nieuwe abonnees verwelko­men. Een leuke bezigheid, maar minstens zo leuk was het veelvul­dig bezoek van lezers aan de stand. Naast complimenten (dank, dank!) kwamen uit die gesprekken ook heel wat nuttige suggesties naar voren, waar we serieus aandacht aan zullen schenken.
Tekst en foto's: Hans van Dissel
Ook dit jaar werd de parel onder de evenementen van Veteranentoerdub "Oud 'naar Sterk" in de kaasstad Woerden gehouden. Een evenement
dat met zijn markt, race-demo's en toerrit­ten in vijf jaar tijd is uitgegroeid tot het grootste Nederlandse één­dags-openluchtmuseum van twee­wielers van voor 1970, zoals
Fred Rust vaststelde.


Het op 27 augustus in Woerden gehouden Nationaal Veteranen Treffen, of kortweg "'t NVT" zoals het inmiddels bekend staat, beleef­de dit jaar zijn vijfde editie. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot het grootste één­dags-openluchtmuseum van motoren, brom­fietsen, hulpmotoren en scooters in Nederland en dat maakt toch nieuwsgierig hoe het alle­maal begonnen is.
Dat zit zo: vijf jaar geleden werd door het bestuur van Oud maar Sterk eens gesproken over het organiseren van een toerrit vanuit een zo centraal mogelijke lokatie in Nederland, zodat zoveel mogelijk leden deze konden bezoeken. Voor het echter zover was, lieten twee leden die al enkele jaren het befaamde Festival of 1000 Bikes in Engeland bezochten, tegenover voorzitter Anton van der Wilt en secretaris Dick Pruiksma uit hun mond vallen dat zij er dat jaar weer heen gingen en het mis­schien een leuk idee zou zijn om er als club eens acte de présence te geven.
Dit idee sloeg aan en zo vertrok er een groep van 16 man en vrouw naar Great Britain om er enkele dagen te vertoeven en misschien nieuwe ideeën op te doen voor de toen nog maar uit 200 leden tellende club. Al tijdens de terugkeer op de boot ontstond een discussie over "dat zoiets toch ook in Nederland te organiseren moet zijn" en werden snode plannen gesmeed. En daarmee was het Nationaal Veteraan Treffen geboren.


                    Nieuwe lokatie
Omdat er toch al een lokatie was voor de toer­rit kon in tijd van 14 dagen een mailing naar de leden gestuurd worden en de lokale pers opge­zocht worden om het NVT bekend te maken.
De 250 cc klasse kon met droog weer van start, met aan kop de coureurs Korevaar (62, Puch) die nog even moet gaan zitten, en Stablecker (52, Triumph) die al vaart maakt.
Good old Piet Kramer moest natuurlijk ook zelf het crossterrein beproeven op zijn BSA.

Daarmee, zij het nog op kleine schaal, werd een begin gemaakt met wat later uit zou groei­en tot een perfect georganiseerde happening waar alle soorten motorsport tot hun recht zouden komen.
Mocht er in de beginjaren in goede samenwer­king met de lokale overheden van de gemeente Woerden nog gebruik worden gemaakt van een zeer nostalgische plek in het stadscentrum, het door fraaie bomen en een gracht omgeven
Exercitieterrein, dit jaar moest het evenment uitwijken naar het kantoren- en bedrijvencom­plex Middelland aan de rand van de stad.
De hoofdreden hiervoor was dat verleden jaar een nieuw aspect aan het NVT werd toege­voegd, namelijk het (demo-)racen op klassieke motorfietsen. Daarbij kwam dat oud-vice­wereldkampioen 50 cc Aalt Toersen met het idee gekomen was om alle uit de glorietijd van de 50 cc races daterende racers, rijders en medewerkers voor een reunie naar Woerden te laten komen en zo mogelijk weer eens aan het asfalt te laten ruiken. Dat ging allemaal prima, maar een gevolg was wel dat er zo'n toestroom van publiek met hun vervoer (lees motoren) naar het veld kwam dat de complete binnen­stad één grote parkeerplaats ging lijken. Ook het Exercitieterrein bleek te klein om aan alle ideeën die bij de organisatie aan het brein ontsproten te kunnen blijven voldoen.
In overleg met gemeente, politie en brandweer van Woerden resulteerde dit in het terrein waar dan nu de vijfde editie van het NVT plaatsvond. Hier hadden de organisatoren alle ruimte om een zeer goed gevulde onderdelenbeurs onder te kunnen brengen, in een lange mooie straat vol met kramen en waar zeker voor een ieder op het terrein van de gemotoriseerde klassieke tweewielers wel wat te vinden was.
Ook de lokatie was gemakkelijk te vinden, want de al vele jaren als markeringsteken dienende 50 meter hoge, van vele vlaggen voorziene kraan van de firma Van Genderen uit Vianen diende ook nu weer als baken in de ochtendre­gen om deelnemers en publiek naar het juiste punt te leiden.

                           (Inter)nationaal veteranen treffen
Spreken we nog steeds van het Nationaal Veter­aan Treffen, langzaam aan begint het interna­tionaal te worden; er waren nu ook enkele Engelse, Belgische en Duitse handelaren met hun spullen naar Woerden gekomen. Ook onder de rijders waren enkele deelnemers van buiten onze landgrenzen en kon de organisatie een aantal Franse, Engelse en Duitse rijders bij
Prominenten op een rij: Aalt Toersen, Kreidler (27), Geert Keen, ex-Lodewijkx Jamathi (20), Luc Foekema, Kreidier (42), Ricus Foekema, Kreidler (39).

het race-gebeuren verwelkomen, die samen met het Classic Racing Team in de klassen 50, 125/250 en 350/500 cc en de prominenten-rij­ders van de 50 cc klasse een bijzonder fraai stukje racewerk ten beste gaven en waar met veel plezier door de toeschouwers naar geke­ken werd. Bij de borrelglaasjes zagen we naast Jamathi's en Kreidlers ook merken als Malan-ca, Mondial, Benelli, Guazzoni en Garelli, ter­wijl in de hogere klassen uiteraard veel Aer-macchi's lieten zien en horen dat ze er waren. Bij de halve-liters was een duidelijke Britse aanwezigheid merkbaar met twee Tritons, een BSA en een Norton Manx.
Dit jaar was er ook voor het eerst, onder de bezielende leiding van Piet en Paul Kramer in samenwerking met de oud-testrijder van Sparta en Eysink-man Frans Visbach, in diverse klas­sen een demonstratie te zien van de motocross zoals die in vervlogen jaren beoefend werd. Fraaie, nog perfect werkende machientjes van
Als zo'n pas gerestaureerde TWN op bet NVT verschijnt, moet je toch even kijken, vindt P. van Zanen, oprichter van de Nederlandse
98 tot 125 cc zoals Sparta, Eysink, DKW en MZ ploegden door het terrein en ook enkele zwaardere types waren aan de start te bewon­deren. Deze terreinklasse werd door de toe­schouwers zeer gewaardeerd, zeker omdat    
de rennerskwartieren gewoon toegankelijk waren voor iedereen die nu
eens van dichtbij iedere machine kon bewonderen.
                            Kaasrit
Niet alleen de kijkers en onderdelenspeur­ders (zagen we niet de hoofdredacteur van dit klassieke tijd­schrift weer met oud ijzer slepen?), ook de doeners kwamen aan hun trekken met de 60 kilometer lange, door pijlenbewegwijzerde Kaasrit (een oude naam van een in de jaren vijftig           
bijzonder populaire toerrit) over fraaie wegen in het groene hart van Hol­land. Na afloop ontvingen de toerrijders een leuke button, een echt collectors item.
Een goede geluidsinstallatie met muziek uit de jaren vijftig en zestig zorgde zeker voor de juis­te sfeer op dit treffen.De met portofoons uitgeruste officials konden alle drukte goed begeleiden, wat zeker in de ochtenduren nodig was, en vanuit de continu bezette centrale commandopost konden alle hulpverleners en vrijwilligers naar de juiste punten worden gestuurd. Tekens dat wat in het begin een als grapje van een klein clubje men­sen opgezet evenement was, nu is uitgegroeid tot een zeer volwassen en wat organisatie betreft bijkans perfect geleide happening waar vele liefhebbers van zowel bromfietsèn, scoot­ers en motoren elk jaar weer naar toe leven en die zeker nog vele jaren voor veel klassiek ple­zier zal zorgdragen.

Onder het ruime aanbod op het NVT waren ook oude olie- en benzineblikken, altijd leuk als accessoire.
De Klassieke Zijspan Club was aanwezig met onder andere deze DKW met zeldzaam Hollandia transportbakje.
Ondanks de soms stromende regen gaven de demo-rijders hun machines de sporen, zoals hier in de 350 cc klasse.

                    Foto's:Joop Veuger/Hans van Dissel